< Intimus - demagnetyzacja dysków twardych
Jestem zainteresowana(y) usługą. Proszę o kontakt
1. Intimus Crypto Serwis jako usługa polega na:

  • przyjeździe do firmy klienta
  • skasowaniu dysków twardych lub taśm lto w obecności klienta
  • usługa wykonywana w polu magnetycznym min. 11.000 gaussów
  • utylizacja dysków i taśm
  • wystawienie Certyfikatu Zniszczenia
kasowanie dysku

2. Więcej informacji na temat procesu kasowania dysków twardych:

Bezpieczeństwo informacji zapisanych na dyskach czy taśmach lto (dane finansowe i księgowe, raporty sprzedaży, kartoteki klientów i pracowników, informacje o rynku i produktach) może być w każdej chwili zagrożone a Twoja pozycja na rynku może ulec osłabiona gdy dostaną się one w niepowołane ręce.

Jedynym skutecznym narzędziem jest poddanie dysku procesowi demagnetyzacji, który polega na bezpowrotnym skasowaniu zapisanych informacji demagnetyzerem. Nośnik zostają poddane silnemu impulsowi magnetycznemu. Impuls ten niszczy wszystkie zapisy, które dokonane są w warstwie magnetycznej nośnika. Po przeprowadzeniu demagnetyzacji, dane zostają bezpowrotnie utracone.

Używanie tradycyjnych narzędzi do wymazywania daje tylko fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że informacje są usunięte na trwałe. Chociaż skorzystanie z usługi demagnetyzacji pozbawia użytkownika dysku możliwości dalszej na nim pracy, to jednak koszt wymiany dysków nie można porównywać z kosztami ewentualnego przecieku danych do osób trzecich.